Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasov TATRY SUPER SKI

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI, ktoré platia v lyžiarskych strediskách patriacich do systému spoločnej karty TATRY SUPER SKI:

 1. Kotelnica Białczańska (Lyžiarske stredisko Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
 2. Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
 3. Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
 4. Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
 5. Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
 6. Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,
  KRS: 0000565410);
 7. Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
 1. Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);
 2. Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245
 3. Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Suche 103 b, 34-520 Poronin, KRS: 0000302489);
 4. Grapa Ski (“KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adresa sídla spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
 5. PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 6. PKL – Mosorny Groń – Zawoja (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 7. Bachledowa Dolina (Słowacja) (IMMOBAU, s.r.o., adresa sídla spoločnosti: Kuzmányho 839/12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČ DPH SK 2021681618),
 8. Rusin – Ski (ul. Wierch Rusiński 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska Regon 120020596, NIP 736 162 14 48)
 9. Meander Thermal & Ski Resort (Oravice 110, Tvrdošín, Slovakia, Company ID:44 820 313)
 10. Długa Polana (os. Oleksówki 6a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 62 62)

ďalej v podmienkach spoločne ako: „Lyžiarske strediská” a samostatne ako „Lyžiarske stredisko”.

I. VYMEDZENIE POJMOV

1. Karta TATRY SUPER SKI – je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti neobmedzene využívať lanovky a lyžiarske vleky lyžiarskych stredísk patriacich do systému TATRY SUPER SKI (ďalej ako „lanovky a vleky”), ktoré sú k dispozícii a sú aktívne čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie karty TATRY SUPER SKI je vlastníctvo nosiča, na ktorom je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Platnosť časového oprávnenia (hodina, deň) v danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu. Ide o:

a) hodinový skipas – je platný na obdobie uvedené na karte od okamihu aktivácie karty, t. j. od presného časového okamihu aktivácie, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v konkrétnom lyžiarskom stredisku;
b) denný skipas – je platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu aktivácie karty, ale nie na dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v stredisku v posledný deň platnosti skipasu;

2. Karta – nosič časového oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
Karta má formu RFID Skidata KeyCard alebo iného nosiča SkiData. Je opakovane použiteľná a umožňuje zápis a uchovávanie informácií o časovom oprávnení.
3. Lokálna Karta – časové oprávnenie, ktoré je iné ako Skipas TATRY SUPER SKI a oprávňuje používanie infraštruktúry len daného lyžiarskeho strediska v súlade s jeho internými predpismi.
4. Karta TATRY SUPER SKI – karta so zapísaným časovým oprávnením vyplývajúcim
zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, ktorá je priradená konkrétnemu používateľovi a po jej aktivácii umožňuje využitie časového oprávnenia vyplývajúceho zo skipasu TATRY SUPER SKI.
5. Časové oprávnenie – zápis v systéme kontroly, ktorý aktiváciou karty umožňuje využívať služby vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
6. Aktivácia karty – zápis časového oprávnenia karty na príkaz oprávneného používateľa a zároveň uvoľnenie aktivovanej karty TATRY SUPER SKI oprávnenému používateľovi.
7. Personalizácia karty – priradenie konkrétnej karty TATRY SUPER SKI konkrétnemu používateľovi, ktorá nastane v okamihu načítania karty TATRY SUPER SKI na čítacie zariadenie na lanovke alebo vleku lyžiarskeho strediska.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Všetky osoby vstupujúce do lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.
2. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania skipasu TATRY SUPER SKI v lyžiarskych strediskách patriacich do systému TATRY SUPER SKI. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastniť takýto skipas, na ktorých budú zaznamenávané časy jednotlivých prechodov.
3. V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami karta TATRY SUPER SKI oprávňuje používať dostupné
a aktívne lanovky a vleky počas otváracích hodín jednotlivých lyžiarskych stredísk. Otváracie hodiny jednotlivých lanoviek a lyžiarskych vlekov, ako aj dĺžka trvania lyžiarskej sezóny sa môžu líšiť a počas sezóny meniť. Trvanie zimnej sezóny jednotlivých lyžiarskych stredísk ovplyvňujú okrem iného poveternostné podmienky. Informácie o aktuálnych otváracích hodinách jednotlivých lyžiarskych stredísk sa nachádzajú na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
4. O aktuálne dostupných lanovkách a lyžiarskych vlekoch v danom dni informuje informačná tabuľa umiestnená v každom lyžiarskom stredisku.
5. O termíne aktivácie karty Tatrysuperski rozhoduje oprávnená osoba, ktorá za svoje konanie nesie právne dôsledky. V prípade, ak dôjde k zmene miesta lyžiarskeho strediska, v ktorom oprávňuje karta Tatrysuperski, oprávnená osoba je povinná vopred skontrolovať dostupnosť a otváracie hodiny lanoviek a lyžiarskych vlekov strediska, ktoré chce navštíviť. V takejto situácii sa odporúča zohľadniť zároveň platnosť časového lístka ako aj čas príchodu do strediska, či čas prípravy na samotné lyžovanie. V prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií si lyžiarske strediská patriace do systému Tatrysuperski vyhradzujú právo na čas trvania takýchto pretekov, tréningov čo iných akcií zablokovať zjazdovky, lanovky alebo vleky na to určené pre ostatných návštevníkov lyžiarskeho strediska. V takomto prípade majú účastníci pretekov prednosť v používaní lanoviek a lyžiarskych vlekov daného lyžiarskeho strediska.
6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky druhy skipasov TATRY SUPER SKI.

III. POKLADNE

1. Skipasy, ktoré sú k dispozícii v ponuke TATRY SUPER SKI je možné zakúpiť iba v pokladniach lyžiarskych stredísk, v autorizovaných predajných miestach a na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
2. Karty, na ktorých sú zapísané dočasné povolenia používania a ktoré vyplývajú zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, sú vlastníctvom lyžiarskych stredísk.
3. Daňový doklad za zakúpený skipas je možné získať výlučne na základe dokladu o kúpe z lyžiarskeho strediska, v ktorom bol skipas zakúpený, za podmienok stanovených zákonom. Vratná záloha za kartu sa v takomto daňovom doklade neuvádza.
4. V pokladniach lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky je možné platiť platobnou kartou alebo v hotovosti menou poľský zlotý. Na území Slovenskej republiky platobnými kartami alebo v hotovosti menou euro.
5. V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb využívajúcich infraštruktúru strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj skipasu
a lyžiarske stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok).

IV. KARTA TATRY SUPER SKI

1. Jediná osoba oprávnená používať kartu TATRY SUPER SKI počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jej aktiváciu.
2. Informácia o platnosti skipasu sa zakaždým zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na lanovku alebo lyžiarsky vlek. Informácia o druhu časového oprávnenia je vytlačená na karte TATRY SUPER SKI pri jej vydaní v lyžiarskom stredisku.
3. V prípade kúpy lyžiarskeho lístka, ktorého doba platnosti sa vzťahuje na hlavnú sezónu i mimosezónu, sa vypočíta kombinovaná cena.
4. Po aktivácii skipasu už nie je možné zameniť, predĺžiť alebo presunúť platnosť jeho časového oprávnenia.
5. Lyžiarske strediská pripúšťajú možnosť vrátiť zakúpený skipas, ktorý nebol použitý, t. j. aktivovaný, najneskôr do dňa uzavretia posledného otvoreného lyžiarskeho strediska v rámci systému TATRY SUPER SKI v zimnej sezóne, v ktorej bol skipas zakúpený.
6. Pri vydávaní karty TATRY SUPER SKI sa zakaždým uhrádza vratná záloha vo výške 2€ za jednu kartu. V prípade mechanického poškodenia karty sa stráca nárok na vrátenie zálohy.
7. Opätovný predaj kariet TATRY SUPER SKI je zakázaný. V prípade rozporu medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovanej karty TATRY SUPER SKI s údajmi osoby používajúcej takúto kartu, bude časové oprávnenie na takejto karte zablokované.

V. ZĽAVY

1. Zľavnený skipas TATRY SUPER SKI je, podľa cenníka na stránke www.tatrysuperski.pl, určený pre deti vo veku do 11 rokov, mládež vo veku od 11 rokov do 16 rokov a dôchodcov od 65 rokov (skipasy: Senior a Super Senior). Zľavnené skipasy TATRY SUPER SKI sa vydávajú na základe dokumentu informujúceho o veku a identifikácii držiteľa.
2. Deti do 120 cm môžu použiť bezplatný skipas TATRY SUPER SKI len v doprovode dospelej osoby s platným skipasom TATRY SUPER SKI. Jedna dospelá osoba môže doprevádzať len jedno dieťa s bezplatným skipasom. Dieťa má nárok na skipas TATRY SUPER SKI na rovnakú dobu platnosti ako skipas zakúpený dospelou osobou, ktorá dieťa sprevádza. Meranie výšky dieťaťa sa vykonáva pri pokladniach v lyžiarskom oblečení s prilbou (bez lyží alebo snowboardu).
3. Seniori nad 75 rokov majú nárok na celodenný skipas TATRY SUPER SKI v cene 1€ iba po predložení občianskeho preukazu.
4. Skupiny nad 20 osôb majú zľavu 10 % na kúpu skipasov TATRY SUPER SKI. Pri kúpe skipasov so zľavou pre skupiny získa jedna z 11 osôb celodenný skipas za cenu 1 € za každý deň platnosti skipasu a ostatné osoby dostanú zľavu 1% z cenníkovej ceny.
5. Podmienky všetkých druhov zliav a akcií sú zverejnené na webových stránkach www.tatrysuperski.pl a v pokladniach lyžiarskych stredísk. Skipas TATRY SUPER SKI, ktorý použije neoprávnená osoba (napr. osoba, ktorá nemá nárok na zľavu) môže byť zablokovaný. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam, sa platnosť lokálnej karty vymedzuje len na územie lyžiarskeho strediska, v ktorom bola zakúpená.

VI. POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA

1. Kartu TATRY SUPER SKI je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t. j. do vrecka na ľavej strane hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.
2. Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty TATRY SUPER SKI (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné a kreditné karty), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.
3. Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu kartu TATRY SUPER SKI (nemôžete mať pri sebe iné karty TATRY SUPER SKI, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z inej karty tohto typu). Lyžiarske strediská, ktoré patria do systému TATRY SUPER SKI, nenesú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených podmienok.
4. V priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal oprávnenie karty dvakrát, t. j. aby ďalšia osoba v poradí mohla použiť kartu TATRY SUPER SKI bez problémov.
5. Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete.
6. Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.
7. Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty TATRY SUPER SKI, ktorá znemožňuje použitie tej istej karty TATRY SUPER SKI inou osobou, t. j. aby sa predišlo použitiu tejto karty neoprávnenou osobou.
8. Osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu a riadiť sa z toho vyplývajúcimi pokynmi a príkazmi.

VII. REKLAMÁCIE

1. Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t. j. pokladničný blok.
2. Reklamácie karty TATRY SUPER SKI sa podávajú v informačnom centre konkrétneho lyžiarskeho strediska patriaceho do systému TATRY SUPER SKI.
3. Reklamácia bude posúdená v súlade s právnymi predpismi. Lyžiarske stredisko poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdržania.
4. Náhradu za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je lyžiarske stredisko zodpovedné, je potrebné predložiť kópiu správy o nehode z TOPR/GOPR (Horskej záchrannej služby) alebo od oprávneného horského záchranára.
5. Vrátenie nevyužitých časových oprávnení na základe sťažnosti, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov sa vykonáva primeraným spôsobom, vzhľadom na časovú platnosť skipasu. Výška vrátenej sumy môže byť so súhlasom používateľa karty zamenená za časové oprávnenie, zodpovedajúce nevyužitému časovému oprávneniu, za okolností, za ktoré lyžiarske stredisko nesie zodpovednosť v trvajúcej zimnej sezóne len na území tohto lyžiarskeho strediska.
6. Záloha sa vracia v každej pokladni, v samoobslužných automatoch určených na vrátenie zálohy v lyžiarskych strediskách a v autorizovaných predajných miestach.
7. Lyžiarske stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej strany, za ktorú nie je lyžiarske stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako jednu hodinu, ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania lyžiarskeho strediska.
8. Prevádzka jednotlivých lanoviek alebo vlekov z dôvodu zabezpečenia riadneho a bezpečného používania, alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr.: atmosférické podmienky) môže byť prerušená.

VIII. KONTROLA A SANKCIE

1. Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v lyžiarskych strediskách a slúži na úhradu platieb
a kontrolu karty TATRY SUPER SKI, umožňuje overenie používateľov karty TATRY SUPER SKI. Počas prechodu turniketom sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou. Tieto fotografie sú po vypršaní platnosti skipasu odstránené do 31 dní.
2. Pokus o použitie lanoviek a vlekov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie karty TATRY SUPER SKI zablokované. Na požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa kartou TATRY SUPER SKI. Odmietnutie predloženia karty bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia karty TATRY SUPER SKI.
3. Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá lyžiarskeho strediska, alebo všeobecne uznávané normy správania, budú vyvedené z lyžiarskeho areálu na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným orgánom verejnej správy.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR”) údaje získané na základe karty TATRY SUPER SKI spracovávajú lyžiarske strediská uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú spoločnými správcami týchto údajov. Osobné údaje získaná na základe zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. “b”, “c” a “f” GDPR s cieľom plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia, vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám, kontroly a overovania oprávnení – zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu údajov, prenos údajov – ak tieto práva neobmedzuje GDPR ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade sťažností/žiadosti o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia. Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany osobných údajov spojených s časovou kartou TATRY SUPER SKI na e-mailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok pre nových zákazníkov. Zmeny cien a podmienok neplatia pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si skipas).

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť od 15. novembra 2018.