Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasov TATRY SUPER SKII. VYMEDZENIE POJMOV

1) Zákazníkzaregistrovaná osoba, ktorá využíva internetový systém predaja skipasov na nákup skipasu pre
seba alebo pre inú osobu. Podľa čl. 22(1) poľského Občianskeho zákonníka (Kodeks Cywilny) sa za
Spotrebiteľa považuje fyzická osoba uskutočňujúca právny úkon s právnickou osobou (Predávajúcim), ktorý
priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
2) Lyžiarske strediskosubjekt patriaci do systému spoločného lístka TATRY SUPER SKI, t.j.:

(1) Kotelnica Białczańska (Lyžiarske stredisko Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181 b, 34405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);

(2) Czarna Góra Koziniec („CZARNA GÓRA KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170, 34532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);

(3) Hawrań Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Podokólne 1, 34532 Jurgów, KRS: 000021509);

(4) Czorsztyn Ski (CZORSZTYNSKI sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Kamieniarska 30A, 34440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);

(5) Kaniówka (Lyžiarske stredisko Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówska 19, 34405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);

(6) Bania (BANIA spoločnosť s ručením obmedzeným sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34405 Białka Tatrzańska,KRS: 0000565410);

(7) Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34500 Zakopane, KRS: 0000180393);

(8) Harenda Wyciągi („Harenda Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Harenda 21A, 34500 Zakopane, KRS: 0000214080);

(9) Witów Ski („WITÓWSKI” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34512 Witów, KRS: 0000253245);

(10) Stacja Narciarska Suche (Lyžiarske stredisko SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Suche 103 b, 34520 Poronin,, KRS: 0000302489);

(11) Grapa Ski („KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRAGRAPA“ sp. z o.o, adresa sídla spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34532 Jurgów, KRS: 0000216144);

(12) PKL – Palenica Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34500 Zakopane, KRS: 0000429345);

(13) Bachledka Ski & Sun s.r.o. (adresa sídla spoločnosti: Bachledova dolina 702, 059 55 Ždiar, Slovenská republika, IČ DPH: SK2021681618);

(14) RusińSki (RUSIŃSKI SKI sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Rusiński 70 KRS: 0000231704);

(15) Meander Invest s.r.o. (adresa sídla spoločnosti: ul. M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika IČO: 44820313);

(16) Długa Polana (Długa Polana sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Oleksówki 6a 34 400 Nowy Targ, KRS: 0000480107);

(17) Strachan Ski Centrum, ZORLAND, s.r.o. (adresa sídla spoločnosti: Ždiar 530, 059 55 Ždiar Slovenská republika, IČO:47 591 323, DIČ: 202 409 7240);

(18) Horników Wierch (Wyciąg Narciarski „Horników Wierch“ s.c. adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówka 15, 34405 Białka Tatrzańska NIP 736 10 25 930);

3) Skipas TATRY SUPER SKI (skipas)je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti
neobmedzene využívať lanovky a lyžiarske vleky Lyžiarskych stredísk patriacich do systému TATRY SUPER SKI,
ktoré sú k dispozícii a sú aktívne v čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo
Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastníctvo
karty, na ktorej je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Platnosť časového oprávnenia (hodina, deň) v
danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu. Ide o:

a) hodinový skipasje platný na časové obdobie uvedené na skipase od okamihu aktivácie karty, t.j. od
okamihu jeho prvého použitia v danom dni, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v
konkrétnom Lyžiarskom stredisku;

b) skipas po 16:00 zľavnený hodinový skipas, ktorý oprávňuje využívať Lyžiarske stredisko od 16:00 do
ukončenia lyžiarskeho dňa daného Lyžiarskeho strediska;

c) denný skipasje platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu
aktivácie karty, nezáväzne od hodiny, v ktorej sa karta aktivovala, ale nie dlhšie ako do ukončenia
lyžiarskeho dňa v Lyžiarskom stredisku v posledný deň platnosti skipasu;

d) kombinovaný lístok karta s oprávnením na používanie skipasu TATRY SUPER SKI a dodatočne s
oprávnením na používanie niektorých Kúpalísk, ktoré spolupracujú s projektom TATRY SUPER SKI;

e) 14-dňový skipas je platný na 14 ľubovoľných dní lyžiarskej sezóny (nemusia ísť za sebou), ktorému
platnosť končí využitím posledného 14. dňa alebo zatvorením posledného Lyžiarskeho strediska v
lyžiarskej sezóne;

4) Kartanosič časového oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI. Karta má formu
RFID Skidata KeyCard alebo iného nosiča SkiData s označením Tatry Super Ski, ktorá označuje, že nosič je
vyhradený pre skipasy TATRY SUPER SKI alebo skipasy partnerov projektu TATRY SUPER SKI (na iných
nosičoch nie je možné zapísať časové oprávnenia vyplývajúce zo skipasu TATRY SUPER SKI). Karta je
opakovane použiteľná a umožňuje zápis a uchovávanie informácií o časovom oprávnení vyplývajúcom zo
skipasu TATRY SUPER SKI. Za vydanie skipasu je požadovaná vratná záloha. Karta je vlastníctvom
predávajúceho.

5) Karta TATRY SUPER SKI – karta so zapísaným časovým oprávnením vyplývajúcim zo zakúpeného skipasu
TATRY SUPER SKI, ktorá je priradená konkrétnemu používateľovi a po jej aktivácii umožňuje využitie
časového oprávnenia vyplývajúceho zo skipasu TATRY SUPER SKI.

6) Časové oprávnenie zápis v systéme kontroly prístupu, ktorý aktiváciou karty umožňuje využívať služby
vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.

7) Aktivácia kartyzápis časového oprávnenia karty na príkaz oprávneného používateľa, ktorý je začiatkom
aktivácie časového oprávnenia a zároveň vydaním aktivovanej karty TATRY SUPER SKI oprávnenému
používateľovi.

8) Personalizácia karty priradenie konkrétnej karty TATRY SUPER SKI konkrétnemu používateľovi, ktoré
nastane v okamihu prvého načítania karty TATRY SUPER SKI prostredníctvom čítacieho zariadenia na lanovke
alebo lyžiarskom vleku Lyžiarskeho strediska.

9) Dobitie karty pripísanie získaných časových oprávnení vyplývajúcich zo zakúpeného skipasu na kartu
Zákazníka.

10) Cenník skipasovcenník skipasov pre jednotlivé skupiny osôb, ktorý je zakaždým dostupný na paneli online
predaja alebo na internetovej stránke
www.tatrysuperski.pl.

11) Predpredajobdobie od 29.10.2021 do posledného dňa, ktorý predchádza otvoreniu prvého z Lyžiarskych
stredísk.

12) Mimosezóna od začiatku lyžiarskej sezóny (od otvorenia prvého Lyžiarskeho strediska) do 24.12.2021 a od
14.3.2022 do ukončenia zimnej sezóny (do zatvorenia posledného Lyžiarskeho strediska).

13) Top sezóna – obdobie od 25.12.2021 do 9.1.2022. 14) Hlavná sezóna – obdobie od 10.1.2022 do 13.3.2022.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1) Všetky osoby vstupujúce do Lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.

2) Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania skipasu TATRY SUPER SKI v Lyžiarskych
strediskách. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastniť takýto skipas, na ktorom bude
zaznamenávané časové oprávnenie.

3) V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami karta TATRY SUPER SKI oprávňuje používať dostupné a
aktívne lanovky a lyžiarske vleky počas otváracích hodín jednotlivých Lyžiarskych stredísk. Otváracie hodiny

jednotlivých lanoviek a lyžiarskych vlekov sú rôzne a počas sezóny sa môžu meniť. Dĺžka zimnej sezóny sa
môže v jednotlivých Lyžiarskych strediskách líšiť, napr. v závislosti od poveternostných podmienok.
Informácie o aktuálnych otváracích hodinách jednotlivých Lyžiarskych stredísk sa nachádzajú okrem iného aj
na internetovej stránke
www.tatrysuperski.pl.
4) O aktuálne dostupných lanovkách a lyžiarskych vlekoch v danom dni informuje informačná tabuľa
umiestnená v každom Lyžiarskom stredisku.

5) Oprávnený používateľ berie na vedomie, že aktivácia zakúpenej karty nastáva v okamihu jej zakúpenia. V
prípade zmeny miesta používania karty TATRY SUPER SKI je oprávnený používateľ povinný vopred
skontrolovať dostupnosť a otváracie hodiny lanoviek a lyžiarskych vlekov Lyžiarskeho strediska, ktoré chce
navštíviť. V takejto situácii sa odporúča zohľadniť zároveň platnosť časového lístka ako aj čas príchodu do
Lyžiarskeho strediska, či čas prípravy na samotné lyžovanie. V prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných
tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií si Lyžiarske strediská patriace do systému TATRY SUPER SKI
vyhradzujú právo na čas trvania takýchto pretekov, tréningov či iných akcií zablokovať zjazdovky, lanovky
alebo lyžiarske vleky na to určené pre ostatných návštevníkov Lyžiarskeho strediska. V takomto prípade majú
účastníci pretekov prednosť v používaní lanoviek a lyžiarskych vlekov daného Lyžiarskeho strediska.

6) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky druhy skipasov TATRY SUPER SKI.


III. POKLADNE

1) Skipasy, ktoré sú k dispozícii v ponuke TATRY SUPER SKI, je možné zakúpiť iba v pokladniach Lyžiarskych
stredísk, v autorizovaných predajných miestach a na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.

2) Karty, na ktorých sú zapísané časové oprávnenia vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, sú
vlastníctvom Lyžiarskych stredísk.

3) Daňový doklad za zakúpený skipas je možné získať výlučne na základe dokladu o kúpe z Lyžiarskeho strediska,
v ktorom bol skipas zakúpený, za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Vratná záloha za kartu sa v takomto daňovom doklade neuvádza.

4) V pokladniach Lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky je možné platiť kartou alebo
v hotovosti menou poľský zlotý. Na území Slovenskej republiky platobnými kartami alebo v hotovosti menou
euro. V automatoch Lyžiarskych stredísk je skipasy možné nakupovať iba platobnými kartami.
5) V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb
využívajúcich infraštruktúru Lyžiarskeho strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj skipasu a Lyžiarske
stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok).
6) Skipasy sa predávajú za cenu platnú v deň ich zakúpenia. 7) Termín personalizácie zakúpenej karty závisí od druhu skipasu a od dátumu, kedy bol skipas zakúpený.
8) Pri kúpe hodinového skipasu v mimosezóne do 24.12.2021 a od 15.3.2022 personalizácia karty nastáva jej
prvým použitím. Hodinový skipas, kúpený v mimosezóne, nemôže byť použitý v hlavnej sezóne alebo v top
sezóne.

9) Denné skipasy zakúpené v období od otvorenia prvého Lyžiarskeho strediska do 24.12.2021 sú platné odo
dňa ich zakúpenia na čas zakúpeného oprávnenia s výnimkou, ak Zákazník požiada o iný deň aktivácie
skipasu.
10) Hodinové a denné skipasy zakúpené od 25.12.2021 platia od ich prvého použitia do ukončenia lyžiarskej
sezóny podľa počtu dní zakúpeného oprávnenia.

11) V prípade nákupu skipasu za ceny v top sezóne, hlavnej sezóne alebo mimosezóne sa automaticky vypočíta
cena vyplývajúca z obdobia, v ktorom je karta využívaná.

12) 14dňový skipas platí od jeho prvého použitia do 14. ľubovoľných dní lyžiarskej sezóny.

IV. KARTA TATRY SUPER SKI

1) Jediná osoba oprávnená používať kartu TATRY SUPER SKI počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jej
aktiváciu.

2) Informácia o časovej platnosti skipasu sa zakaždým zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na
lanovku alebo lyžiarsky vlek v danom Lyžiarskom stredisku. Informácia o druhu časového oprávnenia je
vytlačená na karte TATRY SUPER SKI pri jej vydaní v pokladniach Lyžiarskych stredísk.

3) Po aktivácii skipasu už nie je možné zameniť, predĺžiť alebo presunúť platnosť jeho časového oprávnenia.

4) Lyžiarske strediská pripúšťajú možnosť vrátiť zakúpený skipas, ktorý nebol použitý, t.j. aktivovaný, najneskôr
do dňa uzavretia posledného otvoreného Lyžiarskeho strediska v zimnej sezóne, v ktorej bol skipas
zakúpený.
5) Pri vydávaní karty TATRY SUPER SKI sa zakaždým uhrádza vratná záloha vo výške 10 PLN na území Poľska a
2€ na území Slovenska za jednu kartu. V prípade mechanického poškodenia karty sa stráca nárok na vrátenie
zálohy.
6) Opätovný predaj kariet TATRY SUPER SKI je zakázaný (z akéhokoľvek právneho dôvodu). V prípade rozporu
medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovanej karty TATRY SUPER SKI s údajmi osoby používajúcej takúto
kartu, bude časové oprávnenie na takejto karte zablokované.


V. KOMBINOVANÁ KARTA

1) Všetky pravidlá používania karty Tatry Super Ski sa zároveň vzťahujú aj na používanie kombinovanej karty
(SKIPAS + KÚPALISKO) so zachovaním nasledujúcich ustanovení.

2) Kombinovaná karta – karta s oprávnením karty TATRY SUPER SKI a dodatočným oprávnením používať
vybrané Kúpaliská spolupracujúce s projektom TATRY SUPER SKI.

3) Podrobné informácie o časových oprávneniach a kúpaliskách na území Podhalia, na ktorých je možné
kombinovanú kartu využiť, sú uvedené v cenníku TATRY SUPER SKI. Kombinovanú kartu možno využiť v
období, ak neexistujú žiadne zákonné zákazy poskytovať služby zakúpené na karte, a to predovšetkým
vtedy, ak neplatia žiadne obmedzenia pri poskytovaní takýchto služieb na základe rozhodnutí orgánov
štátnej a verejnej správy.

4) Cena kombinovaných kariet uvedená v cenníku je celková suma za používanie Lyžiarskych stredísk a
vybraných Kúpalísk.

5) Vstup na Kúpalisko zahrnutý v kombinovanej karte oprávňuje používanie Kúpaliska počas 3 hodín, pričom
vstup na Kúpalisko je možný iba v nasledovných hodinách a obdobiach:

a) Termy Bania od 25.12.2021 do 13.3.2022 počas otváracích hodín: od 09.00 do 11.00. Po 12.00 už vstup
na Kúpalisko nie je možný. Karta umožňuje používať Kúpalisko počas 3 hodín, napr. vstup na Kúpalisko
o 11.00 umožňuje používať Kúpalisko do 14.00. Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho zakúpenia do
30.4.2022;

b) Termy Bania po 14.3.2022 počas otváracích hodín Kúpaliska. Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho
zakúpenia do 30.4.2022;

c) Aqua Park Zakopane počas celej sezóny počas otváracích hodín Kúpaliska. Oprávnenie je možné využiť
odo dňa jeho zakúpenia do 30.4.2022;

6) Kombinovaná ponuka sa týka troch druhov oprávnení:

a) časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko,

b) časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko,

c) časové oprávnenie 5 zo 7 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko.

7) Kúpou kombinovanej karty si oprávnený používateľ vyberie Lyžiarske stredisko a Kúpalisko, ktoré chce
navštíviť, berúc do úvahy nasledovné obmedzenia:

a) časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko je možné:

i) zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem Lyžiarskych stredísk:

(1) PKL Palenica Szczawnica;

(2) Bachledova Dolina;

(3) Thermal Park Orava;

(4) Strachan Ski;

ii) využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských Lyžiarskych strediskách (okrem slovenských
Lyžiarskych stredísk: Bachledova Dolina, Thermal Park Orava, Strachan Ski Centrum);

iii) využiť na Kúpaliskách Terma Bania a Aquapark Zakopane;

b) časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko a časové oprávnenie 5 zo 7dní + dva
vstupy po 3 hod. na Kúpalisko je možné:

i) zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem Lyžiarskych stredísk:

(1) PKL Palenica Szczawnica;

(2) Bachledova Dolina;

(3) Thermal Park Orava;

(4) Strachan Ski;

ii) využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských a slovenských Lyžiarskych strediskách;

iii) využiť na Kúpaliskách Terma Bania a Aquapark Zakopane;

8) Pre používanie Kúpaliska sú záväzné všeobecné obchodné podmienky konkrétneho Kúpaliska.
9) Pri použití oprávnenia na Kúpalisku je potrebné ohlásiť sa na kontaktnom mieste a preukázať sa
kombinovanou kartou s platným oprávnením na Kúpalisko. Po overení je oprávnenie zrealizované v
obslužnom systéme, ktorý zaväzuje na vybranom Kúpalisku.

10) Personalizácia kombinovanej karty nastáva v okamihu jej načítania prostredníctvom čítacieho zariadenia
Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska, pričom sa aktivuje celá služba. Vrátenie nevyužitej služby v
kombinovanej karte nie je možné.

11) Ak z technických príčin nie je možné využiť zakúpenú službu na Kúpalisku, Kúpalisko je povinné oprávnenému
používateľovi zakúpeného kombinovaného lístka umožniť zakúpený vstup v rovnakom časovom rozmedzí,
avšak v inom termíne.

12) Kombinovanú kartu nie je možné kúpiť pri nákupe:

a) skupinových lístov,

b) on-line zakúpených lístkov,

c) lístkov DZD (dieťa s dospelým),

d) seniorských lístkov nad 75 rokov,

e) zľavnených lístkov.

VI. ZĽAVY

1) Zľavnený skipas TATRY SUPER SKI je, podľa cenníka uvedeného na internetovej stránke
www.tatrysuperski.pl, určený pre deti a mládež do 16 rokov (16.-te narodeniny sú prvým dňom, od kedy
používateľ nemá nárok na zľavu) a pre seniorov nad 65 rokov (65.-te narodeniny sú prvým dňom, od kedy
má používateľ nárok na zľavu). Zľavnené skipasy TATRY SUPER SKI sa vydávajú na základe preukázania
dokumentu informujúceho o veku a identifikácii oprávneného používateľa, čo je overované v deň nákupu
skipasu. Užívateľ zľavy je povinný preukázať splnenie podmienky na využitie konkrétnej zľavy.

2) Skipas „DZD” (Dieťa s dospelým) predstavuje balíček rovnakých neoddeliteľných oprávnení, z ktorých jeden
je určený pre dospelú osobu sprevádzajúcu dieťa a druhý je určený pre dieťa (platí tu zásada: jedna dospelá
osoba, ktorá sprevádza dieťajedno dieťa). Cena takéhoto balíčka zahŕňa cenu normálneho skipasu zvýšenú
o 10 PLN za každý deň, na ktorý sa uvedený skipas vzťahuje. Po dovŕšení 5 roku života dieťaťa (5.-te
narodeniny predstavujú prvý deň, od kedy používateľ nemá nárok na zľavu), už dieťa nie je oprávnené
používať skipas „DZD”.

3) Seniori, ktorí ukončili 75 rokov, majú na základe predloženia dokumentu informujúceho o veku a identifikácii
oprávneného používateľa nárok na celodenný skipas TATRY SUPER SKI v cene 5 PLN za každý deň, na ktorý
sa daný skipas vzťahuje.

4) Pri určení veku potrebného na získanie zľavy sa postupuje v súlade s čl. 112 veta 2 poľského Občianskeho
zákonníka (Kodeks Cywilny).

5) Skupiny od 20 osôb majú zľavu 10% na kúpu skipasov TATRY SUPER SKI. Pri kúpe skipasov so skupinovou
zľavou získava jedna osoba na 21 osôb celodenný skipas za cenu 10 PLN za každý deň, na ktorý sa zakúpený
skipas vzťahuje a ostatné osoby v skupine zľavu vo výške 10% z cenníkovej ceny. Je potrebné, aby každá
skupina mala svojho sprievodcu, ktorý reprezentuje celú skupinu. Skupinový lístok kupuje a prípadné
reklamácie skupinových lístkov vybavuje výlučne sprievodca skupiny.
6) Skipas po 16:00 zľavnený hodinový skipas, ktorý oprávňuje používať Lyžiarske stredisko od 16:00 do
ukončenia lyžiarskeho dňa každého Lyžiarskeho strediska.
7) Pravidlá zliav sú dostupné na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl a v pokladniach Lyžiarskych
stredísk. Používanie karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou (napr. osobou, pre ktorú zľava nie je
určená) môže viesť k zablokovaniu oprávnenia na používanie skipasu. Lokálny skipas sa nemôže použiť na
realizáciu oprávnenia vyplývajúceho z karty TATRY SUPER SKI.
8) Vyššie uvedené skipasy pre seniorov, DZD a skupinové skipasy je možné zakúpiť iba v pokladniach každého
Lyžiarskeho strediska.


VII. POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA

1) Kartu TATRY SUPER SKI je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t.j. do vrecka na ľavej strane
hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.

2) Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty TATRY SUPER SKI (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta,
platobné a kreditné karty a pod.), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.

3) Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu kartu TATRY SUPER SKI (nemôžete mať pri
sebe iné karty TATRY SUPER SKI, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z inej karty tohto
typu). Lyžiarske strediská nenesú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených
podmienok.

4) V priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal
oprávnenie dvakrát, t.j. aby ďalšia osoba v poradí mohla bez problémov použiť svoje časové oprávnenie.

5) Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a
zeleným svetlom na turnikete.

6) Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.

7) Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty TATRY SUPER SKI, ktorá znemožňuje
použitie tej istej karty TATRY SUPER SKI inou osobou, t.j. aby sa predišlo použitiu tejto karty neoprávnenou
osobou.

8) Osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam
zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu, a riadiť sa pokynmi a príkazmi, ktoré z toho vyplývajú.

VIII. REKLAMÁCIE

1) Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t.j. pokladničný blok.

2) Reklamácie karty TATRY SUPER SKI sa podávajú v informačnom centre konkrétneho Lyžiarskeho strediska
patriaceho do systému TATRY SUPER SKI.

3) Reklamácia bude posúdená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lyžiarske stredisko
poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdŕžania.

4) Pri požadovaní náhrady škody za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, je
potrebné predložiť kópiu správy o nehode Horskej záchrannej služby alebo iného oprávneného záchranára.

5) Vrátenie nevyužitých časových oprávnení na základe sťažnosti opodstatnenej zo všeobecne záväzných
právnych predpisoch sa vykonáva primeraným spôsobom, vzhľadom na časovú platnosť skipasu. Výška
vrátenej sumy môže byť so súhlasom používateľa karty TATRY SUPER SKI zamenená za časové oprávnenie,
zodpovedajúce nevyužitému časovému oprávneniu za okolností, za ktoré Lyžiarske stredisko nesie
zodpovednosť v trvajúcej zimnej sezóne len na území tohto Lyžiarskeho strediska.

6) Záloha sa vracia v každej pokladni, v samoobslužných automatoch určených na vrátenie zálohy v Lyžiarskych
strediskách a v autorizovaných predajných miestach.

7) Lyžiarske stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok,
počasia, vlastnou vinou poškodeného lebo tretej strany, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné,
vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako jednu hodinu, ako aj
za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania Lyžiarskeho strediska.

8) Prevádzka jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov môže byť prerušená z dôvodu zabezpečenia
riadneho a bezpečného používania alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr. atmosférické podmienky,
počas ktorých môže byť používanie jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov nebezpečné).

9) Pri priaznivých podmienkach je využívanie služieb Lyžiarskych stredísk možné do 30.4.2022. Otváracia doba
strediska sa môže skrátiť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, čo má za následok
nedostatočný stav a vrstvu snehovej pokrývky (zrážky alebo vysoká teplota znemožňujúca zasnežovanie),
kedy môže využívanie služieb Lyžiarskeho strediska viesť k nebezpečenstvu ohrozenia zdravia oprávneného
používateľa.

10) Vrátenie skupinových skipasov:

a) za nevyužitý skipas bude vrátená suma uhradená pri jeho zakúpení pod podmienkou, že vrátenie
skipasu nespôsobí stratu skupinovej zľavy uvedenej v čl. VI. 4. týchto Všeobecných obchodných
podmienok;

b) ak vrátením skipasu dôjde k strate skupinovej zľavy kvôli zníženiu veľkosti skupiny uvedenej v čl. VI. 4.,
vrátenie jednotlivých skipasov je možné pod podmienkou doplatenia výšky zľavy za každý skupinovo
zakúpený skipas;

c) za použitý skipas, ktorý sa však reklamuje z dôvodu nehody na svahu (čl. VIII 4.) a po splnení všetkých
uvedených podmienok, bude vrátená suma uhradená pri jeho zakúpení nezávisle od počtu ostatných
účastníkov skupiny. V takejto situácii sa čl. VIII. 9. b. neuplatňuje;

d) oprávnenou osobou na zakúpenie a reklamáciu skupinových skipasov je výlučne sprievodca skupiny;

IX. KONTROLA A SANKCIE

1) Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v Lyžiarskych strediskách a slúži na úhradu platieb a kontrolu
karty TATRY SUPER SKI, umožňuje overenie používateľov karty TATRY SUPER SKI. Počas prechodu turniketom
sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu karty
TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, čo je oprávneným záujmom Lyžiarskeho strediska. Tieto fotografie
sú po vypršaní platnosti skipasu odstránené do 31 dní.

2) Pokus o použitie lanoviek a lyžiarskych vlekov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia karty
TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie karty TATRY SUPER SKI zablokované. Na
požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa kartou TATRY SUPER SKI.
Odmietnutie predloženia karty bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia karty TATRY SUPER
SKI.

3) Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá Lyžiarskeho strediska,
alebo všeobecne uznávané normy správania, budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
vyvedené z Lyžiarskeho strediska na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným
orgánom verejnej správy. V prípadoch, ktoré bližšie špecifikujú všeobecne záväzné právne predpisy, majú
zamestnanci Lyžiarskeho strediska na zaistenie bezpečnosti právo použiť priame donucovacie prostriedky v
súlade so zákonom.

X. OSOBNÉ ÚDAJE

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR”) údaje získané na
základe skipasu TATRY SUPER SKI spracovávajú Lyžiarske strediská uvedené v úvode týchto Všeobecných
obchodných podmienok, ktoré sú spoločnými správcami týchto údajov. Osobné údaje získané na základe
uzatvorenej zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. „b”, „c” a „f” GDPR s cieľom
plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a
ochrany života a zdravia (vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám), kontroly a overovania oprávnení
zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené
maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k
jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu,
prenosu údajov, ak tieto práva neobmedzuje GDPR, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi
Úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade reklamácie/žiadosti
o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia.
Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční
správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany
osobných údajov spojených s kartou s časovým oprávnením TATRY SUPER SKI na e mailovej adrese:
tatrysuperski@gmail.com. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a týchto Všeobecných obchodných podmienok
pre nových zákazníkov. Zmeny cien a týchto Všeobecných obchodných podmienok v takomto prípade neplatia
pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si skipas).

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť 29.10.2021.