Vilma Skilandia

V spodnej časti, tesne nad termálnym aquaparkom bol v tomto roku vybudovaný nový lyžiarsky areál pre tých najmenších. Boli zrealizované terénne úpravy tak, aby vyhovovali podmienkam výuky lyžovania resp. pohodlnému lyžovaniu pre úplných začiatočníkov ako aj pre najmenších návštevníkov strediska. Ako približovacie zariadenie k detskému areálu slúži lyžiarsky dopravný pás SUNKID o celkovej dĺžke 102 m s možnosťou prepravy osôb s nasadenými  lyžami ako aj bez nich, zároveň slúži aj ako lyžiarsky dopravný pás pre deti na priľahlej detskej lyžiarskej trati. Pre úplných začiatočníkov slúži detský dopravný pás LPVE 1,5 v hornej časti detského areálu o celkovej dĺžke 38 m, ktorý slúži ako dopravné zariadenie k úplne najľahšej lyžiarskej trati strediska.Park je ohradený a zabezpečený. Jedná sa o ideálne miesto pre prvé samostatné lyžovanie, kde sa učenie stáva zábavou a kde rýchlo zažijete lyžiarske pokroky.

Ako aj všetky ostatné zariadenia strediska aj detské lyžiarske pásy  sú podporovaná moderným záložným dieselagregátom o celkovom výkone 600 KVA, ktorý v prípade výpadku resp. odstávky elektrickej energie dokáže zabezpečovať bezproblémový chod pásov počas celej doby prevádzky a to bez akejkoľvek výluky.

Dĺžka102 m, 38m
Kapacita 1250 os/hod
Obtiažnosťveľmi ľahká