ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA OBSZARZE TERM ORAZ OŚRODKA NARCIARSKIEGO MEANDER PARK

Vstup na lanovku v stredisku  je podmienený potvrdením o kompletnom očkovaní alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.
Režim OP.

Korzystanie z karnetów narciarskich MEANDER THERMAL & SKI RESORT oraz  TATRY SUPER SKI w okresie obowiązywania środków przyjętych przez RÚVZ SR dla ośrodków narciarskich w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

„Zasady bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19”

  1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka Narciarskiego są zobowiązane do zapoznania się z niniejszymi Zasadami Bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 i do ich przestrzegania.
  2. Aktualne  Zasady Bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 pozostają bez zmian.
  3. Korzystanie z infrastruktury Ośrodka Narciarskiego, w tym środków transportu (kolejka linowa, wyciąg narciarski, gondola itp.) oraz stoków narciarskich, dozwolone jest wyłącznie na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących rozporządzeń, wytycznych i zaleceń odpowiednich ministerstw i RÚVZ SR dla ośrodków narciarskich. Jednocześnie aktualnie obowiązujące rozporządzenia, wytyczne i zalecenia właściwych resortów oraz RÚVZ SZ określają zasady prowadzenia wypożyczalni sprzętu narciarskiego, szkółek narciarskich oraz obiektów gastronomicznych, o ile prowadzenie tych czynności nie było zakazane przez prawo na ten czas.
  4. W  związku z obecną sytuacją epidemiczną na Słowacji, regulacje i zalecenia opisane w pkt. 3 są (mogą być) na bieżąco aktualizowane przez odpowiednie instytucje rządowe (np. z powodu poluzowania lub zaostrzenia przepisów), ośrodek narciarski będzie regularnie aktualizował ten regulamin i zalecenia na swojej stronie internetowej www.meanderoravice.sk, przy wejściu do ośrodka narciarskiego oraz w kasie. Aktualne informacje ośrodek narciarski udziela również za pośrednictwem infolinii: +421 918 497 643.
  5. Ośrodek narciarski może podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa nie określone w regulaminie i zaleceniach opisanych w pkt 3. W takim przypadku ośrodek określi środki bezpieczeństwa w sposób określony w pkt 4, i określi ich przewidywany okres ważności. Jeżeli data wygaśnięcia środków bezpieczności nie zostanie określona, ​​podjęte środki będą wiążące do odwołania. Zostaną podjęte wszelkie dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać i zwalczać pandemię COVID-19, a także chronić zdrowie wszystkich osób w ośrodku narciarskim.
  6. Osoba chcąca w danym dniu skorzystać z infrastruktury ośrodka narciarskiego zobowiązana jest na dzień przed przed zakupem karnetu zapoznać się i zastosować do wszystkich informacji dotyczących ww. środków, przepisów i zaleceń.
  7. Ośrodek narciarski ma prawo do monitorowania przestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, zalecenia i środki opisane powyżej oraz umowę z klientem. Jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przegląd wymaga zgody klienta, odmowa przeglądu przez klienta będzie akceptowana w następujących przypadkach: ze względu na ochronę zdrowia innych osób, jeżeli ośrodek narciarski odmawia udostępnienia klientowi. Ośrodek narciarski może również odmówić wykonania usługi w obiektywnie uzasadnionym przypadku tj. w celu ochrony zdrowia innych osób, jeśli u klienta wystąpi którykolwiek z objawów SARS-CoV-2 (koronawirusa). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klient wykaże zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, że ​​objawy nie są związane z tym wirusem.
  8. Ośrodek narciarski oświadcza, że ​​obowiązek zakrycia ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości, stosuje się na podstawie przepisów wynikających z aktualnie obowiązujących rozporządzeń, wytycznych i zaleceń właściwych resortów oraz RÚVZ SR w związku z aktualnym stanem pandemii.
  9. Ośrodek narciarski oświadcza, że ​​wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą również klientów, którzy wchodzą na teren ośrodka narciarskiego bez wykorzystania karnetów MEANDER THERMAL & SKI RESORT oraz  TATRY SUPER SKI.
  10. Niniejsze Zasady bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 obowiązują od 17 grudnia 2021 r. do odwołania.