Vlnový bazén je z technických dôvodov mimo prevádzky.