Sportovní bazén

I kondiční plavci si v našem parku přijdou na své. Mají připraveny 3 plavecké dráhy o délce 25 m ve sportovním bazénu. Teplota sportovního bazénu je 28° C. Rovněž i zde najdete 2 klidové zóny a podvodní sedadla. Sportovní bazén pak protíná v pravidelných intervalech oblíbená vodní stěna dvou širokých vodopádů.