Tipy na výlety

Oravský hrad

Oravský hrad patří mezi nejvýznamnější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Současná podoba hradního komplexu vznila ostupným budováním obranných, obytných a hospodářských staveb od 13. do 20. století. Každá část hradu je doladem různých stavebních stylů – od románského slohu, přes gotiku, renesanci, baroko až po romantismus.

Oravská lesní železnice

Oravská lesní železnice je jedna z mála dochovaných úzkokolejných železnic s roschodem 760 mm. Nachází se v obci Oravská Lesná. Původně sloužila na přepravu dřeva z místních lesů. Dnes slouží pro turistické vyhlídkové jízdy. Návštěvníci železnice si mohou prohlédnout bohatý vozový park: parní lokomotivu „Gontkulák“, motorou lokomotivu, parní drezínu, osobní i nákladní vagóny a dřevem naložený oplenový vůz. Železnice je přístupná turistům po celý rok.

Muzeum oravské vesnice Zuberec

Muzeum se nachází v překrásném přírodním prostředí v podhůří Roháčů. Více než 50 staveb lidové architektury je tu postavených v několika celcích, které připomínají jednotlivé části Oravy: Dolnooravský rynek, Hornooravská ulice, Goralské lazy. Nechybí zde ani technické stavby jako vodní mlýn, mandl, olejárna, hrnčířská pec a další zajímavosti.

Kostelík sv. Anny v Oravicích

Kostelík byl postavený občany Tvrdošína v letech 1817 – 1820. V roce 1864 prošel rekonstrukcí. Sloužil na večerní, nedělní a sváteční motlitby a jednou v roce na svátek sv. Anny je zde sloužena mše svatá. Kostelík se nachází zhruba 250 m od aquaparku Meander Oravice. Přesto že byl postavený svépomocí, je relativně mohutný a kvalitní s pěkně zdobeným interiérem. Exteriér kostela prošel nedávno rozsáhlou obnovou.

Oravská přehrada a Slanický ostrov

Oravská přehrada skýtá široké možnosti vyžití. Za zmínku stojí vyhlídková plavba lodí. Cestou loď obeplouvá známý Ptačí ostrov, který součástí chráněné oblasti Horná Orava. Ptačí ostrov je významným hnízdištěm racků chechtavých, bělohlavých, rybáků říčních a několika druhů kachen. Nesmírně zajímává je návštěva Slanického ostrova – pozůstaku vesnice Slanica zatopené během stavby přehrady. Na ostrově se nachází kostel Povýšení sv. Kříže. V současnosti se zde nachází galerie lidového umění.

Zakopané

Zakopané, městečko s necelými 30 tisíci obyvateli se nachází necelých 30 km od aquaparku Meander Oravice. Připravte se však, že oproti naší části Tater zde bude podstatně více lidí. V městečku vládne čilý ruch přes víkend i v týdnu. K oblíbeným místum v centru města patří například obchodní ulice Krupówki, kde najdete spoustu obchodů se značkovým zbožím, prodejny suvenýrů i příjemných restaurací. Za návštěvu rovněž stojí nedaleký Kasprów vrch a nebo vyhlídkový kopec Gubalowka.

Osvětim

Osvětim – koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau byl nejvěší německý vyhlazovací tábor v době nacismu. Byl zřízen v roce 1941 asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I, v obci Březinka nedaleko polského města Osvětim, asi 60 km západně od Krakova. Do koncentračního tábora bylo deportovaných asi 1,3 milionu lidí. „Auschwitz“ se stal symbolem holokaustu – genocidy, jíž padlo za obět celkem 6 milionů evropských židů a dalších „nepřítelů národního socialismu“. Roku 1979 byl koncentrační tábor zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO.

Solný důl Wieliczka

Solný důl Wieliczka se nachází blízko města Wieliczka na jihu Polska. Důl patří mezi nejstarší svého druhu na světě. Těžba zde probíhala od 13. století až do roku 2007. Dnes je především turistickou atrakcí. Za pozornost stojí klenuté síně, kaple, podzemní jezero a výstava, přibližující historii těžby soli. Důl je hluboký 327 m, celková délka chodeb dosahuje na 300 km v celkem 9 podlažích. Pro turisty je zpřístupněna 3,5 km dlouhá trasa. Na trase se nachází celá řada soch vytesaná nejen od současných umělců ale také horníků, kteří v dole pracovali. V průběhu druhé světové války byl důl využíván jako podzemní továrna. Cesta z Oravic do Wieliczky je dlouhá cca 100 km.

Krakov

Krakov je hlavní město Malopolského vojvodství. Leží na horním toku řeky Visla. Je považován za centrum jižního Polska. Žije zde 757 500 obyvatel a v celé metropolitní oblasti pak dokonce 1,3 milionu. Staré město Krakova je charakteristické početnými historickými stavbami (např. královský zámek Wawl, Sukiennice a další). Město je sídlem Jagelonské univerzity a Polské akademie věd. Po druhé světové válce se Krakov stal významným průmyslovým střediskem Polska. Např. Nowa Huta je největším slévarenským závodem v Polsku. Od našeho aquaparku v Oravicích je vzdálen 110 km.