AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI AQUAPARKU

Každá osoba využívajúca služby aquaparku sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie     COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov a zaočkovaných.

Vstup do aquaparku je možný výlučne s prekrytými dýchacími cestami a to buď rúškom, šatkou alebo šálom; platí pre vstupný vestibul a spoločné priestory šatní.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na pobyt v bazénoch, wellness centre, saunovom svete a gastronomických zariadeniach.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.

 

PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

Ochrana zdravia vodných parkov je zoznam bezpečnostných opatrení, ktoré sú povinní dodržiavať všetci návštevníci aquaparkov, ktorí platbou za službu dávajú súhlas na ich dodržiavanie.

Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.